Βιομηχανικές εφαρμογές

Η Synmetal επεξεργάζεται και παράγει προϊόντα βιομηχανικής χρήσης όλων των τύπων χάλυβα σε όλο το φάσμα της βαριάς και ελαφριάς βιομηχανίας (κλάδος υγείας, τροφίμων, κτηνοτροφίας, δόμησης κ.λπ). Απευθύνεται και εξυπηρετεί κατασκευαστικές εταιρείες και μηχανικούς σχεδίασης, κατασκευής, παραγωγής και συντήρησης, με εξαρτήματα και ανταλλακτικά ακριβείας, μηχανήματα, τροποποίηση και ανακατασκευή φθοράς. Προσφέρει σχεδιαστικές υπηρεσίες τροποποίησης και προσαρμογής του πρωτότυπου προϊόντος, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ζητηθεί.

Υπηρεσίες κοπής και διάτρησης, διαμόρφωση ελασμάτων δοκών και σωλήνων, συγκόλληση μετάλλων (TIG-MIG-MMA), υγρή βαφή, συναρμολόγηση και συσκευασία. Σύγχρονα μηχανήματα CNC στις υπηρεσίες κοπής μεγάλης και μικρής κλίμακας, όπως Laser, Plasma, punching,ψαλίδια, πρέσσες, γωνιοκόπτες, ζουμποψάλιδα, πριονικορδέλες. Ραουλιέρες και πλήθος καλουπιών και διαμορφωτικών εργαλείων καλύπτουν όλες τις κατασκευαστικές απαιτήσεις με τις μέγιστες εγγυήσεις και πιστοποιήσεις υλικών.

Metal Fabrication Excellence