Σχεδιάζουμε & υλοποιούμε
μεταλλικές κατασκευές

Υπηρεσίες & Δυνατότητες

01

Σχεδιασμός
& prototyping​

Η έμπειρη ομάδα σχεδιασμού & η σύγχρονη τεχνολογία της Synmetal, εξασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια & λειτουργικότητα στις μεταλλικές κατασκευές. Δίνουμε σημασία στο σωστό σχεδιασμό και τη λεπτομέρεια στην υλοποίηση.

02

Επεξεργασία & κατασκευή

Η Synmetal διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής μετάλλου με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων. Κοπή μεταλλικών δοκών και ελασμάτων, Διαμόρφωση μεταλλικών ελασμάτων και δοκών, Συγκόλληση.

Κοπή

μεταλλικών δοκών και ελασμάτων

Κοπή μεταλλικών δοκών και ελασμάτων

Η Synmetal προσφέρει υπηρεσίες κοπής και διάτρησης επιτυγχάνοντας μεγάλη ακρίβεια, ποιότητα και ευελιξία στηριζόμενη σε τεχνολογίες αιχμής με σύγχρονα cnc μηχανήματα όπως : Laser, Plasma, punching,ψαλίδια,πριονοκορδέλες, γωνιοκόπτες, πρέσσες, ζουμποψάλιδα.

Διαμόρφωση

μεταλλικών ελασμάτων και δοκών

Διαμόρφωση μεταλλικών ελασμάτων και δοκών

Στη Synmetal διαθέτουμε σύγχρονα cnc μηχανήματα διαμόρφωσης όπως: στράντζες, punching, κυλίνδρους και ραουλιέρα τα οποία σε συνδυασμό με το μεγάλο πλήθος καλουπιών και διαμορφωτικών εργαλείων καλύπτουν όλες τις κατασκευαστικές απαιτήσεις.

Συγκόλληση

Συγκόλληση

Η συγκόλληση είναι μια δραστηριότητα έντασης δεξιοτήτων και γνώσεων. Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό συγκόλλησης της Συνμετάλ διαθέτει την τεχνογνωσία και τις υποδομές ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. Μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες συγκόλλησης TIG, MIG, ΜΜΑ σε ένα μεγάλο πλήθος υλικών.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

Το τμήμα σχεδιασμού της εταιρεία μας διαθέτει την εμπειρία και κατάρτιση για την δημιουργία μεταλλικών προϊόντων. Ο σχεδιασμός για την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων γίνεται σύμφωνα με δείγμα ή σκίτσο, αντίστροφη μηχανική ή αρχικό σχεδιασμό για τη δημιουργία πρωτοτύπου προϊόντος.

03

Ποιοτικός έλεγχος & πιστοποιημένες διαδικασίες

Εξασφαλίζουμε αποτελέσματα υψηλών προδιαγραφών μέσα από τη διασφαλισμένη διαδικασία σε όλα τα στάδια των υπηρεσιών μας.

04

Υποστήριξη
& εξυπηρέτηση

Η άμεση & συνεπής εξυπηρέτηση πελατών της Synmetal σε συνδυασμό με την συνεχή υποστήριξη δίνουν αξία στη συνεργασία σας με τη Synmetal.

call-telephone-communication-phone-conversation-concept

01

Σχεδιασμός & prototyping

Η έμπειρη ομάδα σχεδιασμού & η σύγχρονη τεχνολογία της Synmetal, εξασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια & λειτουργικότητα στις μεταλλικές κατασκευές. Δίνουμε σημασία στο σωστό σχεδιασμό και τη λεπτομέρεια στην υλοποίηση.

02

Επεξεργασία & κατασκευή

Η Synmetal διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής μετάλλου με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων. Κοπή μεταλλικών δοκών και ελασμάτων, Διαμόρφωση μεταλλικών ελασμάτων και δοκών, Συγκόλληση

03

Ποιοτικός έλεγχος & πιστοποιημένες διαδικασίες

Εξασφαλίζουμε αποτελέσματα υψηλών προδιαγραφών μέσα από τη διασφαλισμένη διαδικασία σε όλα τα στάδια των υπηρεσιών μας.

04

Υποστήριξη
& εξυπηρέτηση

Η άμεση & συνεπής εξυπηρέτηση πελατών της Synmetal σε συνδυασμό με την συνεχή υποστήριξη δίνουν αξία στη συνεργασία σας με τη Synmetal.

Επεξεργασία

Κοπή

μεταλλικών δοκών και ελασμάτων

Κοπή μεταλλικών δοκών και ελασμάτων

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες κοπής και διάτρησης επιτυνχάνοντας μεγάλη ακρίβεια, ποιότητα και ευελιξία στηριζόμενη σε τεχνολογίες αιχμής με σύγχρονα cnc μηχανήματα όπως : Laser, Plasma, punching,ψαλίδια,πριονοκορδέλες, γωνιοκόπτες, πρέσσες, ζουμποψάλιδα.

Διαμόρφωση

μεταλλικών ελασμάτων και δοκών

Διαμόρφωση μεταλλικών ελασμάτων και δοκών

Στη Synmetal διαθέτουμε σύγχρονα cnc μηχανήματα διαμόρφωσης όπως: στράντζες, punching, κυλίνδρους και ραουλιέρα τα οποία σε συνδυασμό με το μεγάλο πλήθος καλουπιών και διαμορφωτικών εργαλείων καλύπτουν όλες τις κατασκευαστικές απαιτήσεις.

Συγκόλληση

Συγκόλληση

Η συγκόλληση είναι μια δραστηριότητα έντασης δεξιοτήτων και γνώσεων. Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό συγκόλλησης της Συνμετάλ διαθέτει την τεχνογνωσία και τις υποδομές ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα. Μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες συγκόλλησης TIG, MIG, ΜΜΑ σε ένα μεγάλο πλήθος υλικών.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

Το τμήμα σχεδιασμού της εταιρεία μας διαθέτει την εμπειρία και κατάρτιση για την δημιουργία μεταλλικών προϊόντων. Ο σχεδιασμός για την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων γίνεται σύμφωνα με δείγμα ή σκίτσο, αντίστροφη μηχανική ή αρχικό σχεδιασμό για τη δημιουργία πρωτοτύπου προϊόντος.

Metal Fabrication Excellence